مشاهده RSS Feed

tanhaei

 1. من وتو میدانیم .....

  [CENTER][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][SIZE=5][B][I]من وتو میدانیم[/I][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#000000][FONT=Tahoma][SIZE=5][B][I]از پی هر تقدیر حکمتی می آید[/I][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#000000][FONT=Tahoma][SIZE=5][B][I]من وفرسایش دل[/I][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#000000][FONT=Tahoma][SIZE=5][B][I]تو تصمیم وزمان[/I][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#000000][FONT=Tahoma][SIZE=5][B][I]ما وتقدیر ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 2. من وتو میدانیم .....

  [CENTER][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][SIZE=5][B][I]من وتو میدانیم[/I][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#000000][FONT=Tahoma][SIZE=5][B][I]از پی هر تقدیر حکمتی می آید[/I][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#000000][FONT=Tahoma][SIZE=5][B][I]من وفرسایش دل[/I][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#000000][FONT=Tahoma][SIZE=5][B][I]توو تصمیم وزمان[/I][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR]
  [COLOR=#000000][FONT=Tahoma][SIZE=5][B][I]ما وتقدیر ...

  آپدیت شده چهارشنبه ۲۷ اسفند ۹۳ در ۲۱:۱۲ توسط [ARG:5 UNDEFINED]

  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 3. من وتو میدانیم .....

  [CENTER][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][SIZE=5][B][I]من وتو میدانیم[/I][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][SIZE=5][B][I]از پی هر تقدیر حکمتی می آید[/I][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][SIZE=5][B][I]من وفرسایش دل[/I][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][SIZE=5][B][I]تو تصمیم وزمان[/I][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][SIZE=5][B][I]ما وتقدیر وفغان[/I][/B][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][SIZE=5][B][I] ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 4. باز باران بی بهانه .....

  [CENTER][SIZE=5][B][I]باز باران
  بی ترانه
  گریه های بی بهانه
  میخورد بر سقف قلبم
  باورت شاید نباشد
  خسته است
  این قلب تنگم [/I][/B][/SIZE][/CENTER]
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 5. شرم دارم که شکایت کنم ازتنهایی

  [CENTER][SIZE=4][B][I]کوچه را دیدی به وقت شب چه تنها میشود ؟!
  بی تو از آن کوچه هم تنها ترم ....
  چ.ن خیالت همه شب مونس ودمساز من است
  شرم دارم که شکایت کنم از" تنهایی"[/I][/B][/SIZE][/CENTER]
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 6. یاد من باشد که فقط برای سایه ام بنویسم

  [CENTER][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][I][B]
  یاد[/B][/I] [I]من باشد که تنهاییم را برای خودم نگه دارم[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][B][I]وبغض های شبانه ام را برای کسی بازگو نکنم [/I][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][B][I]تا ترحم دیگران را با اظهار علاقه اشتنباه نگیرم [/I][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][B][I]یاد من باشد که فقط برای ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 7. پنهان شده ام پشت لبخندی که درد می کند .

  [CENTER][COLOR=#000000][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][B][I]تمام تنم میسوزداز زخمهایی که خورده ام [/I][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][B][I]دردٍ یک اتفاق که شاید به اتفاق تو دردش متفاوت باشد ویرانم میکند [/I][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][B][I]من از دست رفته ام شکسته ام [/I][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][B][I]به ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 8. قاب تنهایی...

  [CENTER][COLOR=#000000][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][B][I]امروز عکس تنهاییم را قاب گرفتم [/I][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][B][I]عکسی در ابعاد سه در بی نهایت .................[/I][/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR][/CENTER]
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
صفحه 1 از 21 123456711 ... آخرینآخرین