مشاهده RSS Feed

bia2roman

  1. شاخصه* های رمان مدرن

    رمان یا به عبارتی دیگر داستان های بند که در انگلیسی از ان به عنوان ناول ( Novel ) یاد میشود ، روایتگر داستانی میباشد که در قالب نثر است. در گذشته رمان به قصه های کوتاه گفته میشد اما امروزه وقتی از رمان حرف میزنیم ، اشاره داریم به داستان های بلند ...
    دسته بندی ها
    دسته بندی نشده