مشاهده RSS Feed

electrotat

  1. نکاتی جهت کاهش مصرف انرژی و افزایش طول عمر لامپ ها

    رعایت موارد زیر منجر به کاهش مصرف انرژی و یا افزایش مدت زمان کارکرد لامپها میگردد:در رنگ آمیزی محیط های داخلی ساختمان از رنگهای روشن استفاده کنید تا نیاز به استفاده از روشنایی مصنوعی به حداقل برسد.با تمیز کردن منظم روی لامپها و حباب چراغ ها، نور تابش شده از آنها را افزایش دهید. ...
    دسته بندی ها
    دسته بندی نشده