مشاهده RSS Feed

دسته بندی نشده

مطالب بدون دسته بندی

  1. کف کاذب چیست؟

    [url=redirect.php?a=floorcell.com/false-floor-implementation]کف کاذب[/url] کالایی است که با ارتفاعی مورد نیاز بر روی کف اصلی پیاده سازی می شود. باید در نظر داشته باشید که کف کاذب، کف اصلی سازه شما نیست. این نوع کف بیشتر در مکان هایی استفاده می شود که نیاز به عبور تاسیسات مکانیکی یا الکتریکی همچون کابل و سیم وجود دارد.در ...
    دسته بندی ها
    دسته بندی نشده