مشاهده RSS Feed

درمان زردی نوزادان در منزل

درمان زردی نوزادان در منزل با دستگاه فتوتراپی خانگی

  1. چگونه زردی نوزاد خود را درمان کنیم؟

    حدود 70 الی 80 درص نوزادانی که متولد میشوند در همان روزهای ابتدایی دارای زردی نوزادی هستند و این مقدار در نوزادان نارس و زودرس و یا نوزادانی که با سزارین متولد میشوند بیشتر دیده میشود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که زردی نوزادان بیماری شایعی است و فراوانی زیادی دارد. لذا پدران و مادران ...
    دسته بندی ها
    دسته بندی نشده