مشاهده RSS Feed

دسته بندی نشده

مطالب بدون دسته بندی

  1. چگونه زردی نوزاد خود را درمان کنیم؟

    حدود 70 الی 80 درص نوزادانی که متولد میشوند در همان روزهای ابتدایی دارای زردی نوزادی هستند و این مقدار در نوزادان نارس و زودرس و یا نوزادانی که با سزارین متولد میشوند بیشتر دیده میشود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که زردی نوزادان بیماری شایعی است و فراوانی زیادی دارد. لذا پدران و مادران ...
    دسته بندی ها
    دسته بندی نشده