مشاهده RSS Feed

mehrdad1369

  1. ویژگی*های آیفون تصویری تابا

    قابلیت ارتباط داخلی: به وسیله این قابلیت میتوانید با تمامی واحدها یک ارتباط صوتی برقرار کنید و حتی میتوانید با نگهبانی نیز در صورت لزوم ارتباط برقرار کنید. قابلیت ارتباط داخلی امروزه به یکی از ویژگی های بسیار پرطرفدار تبدیل شده است. قابلیت ضبط تصاویر: این قابلیت به این امکان را ...
    دسته بندی ها
    دسته بندی نشده