مشاهده RSS Feed

دسته بندی نشده

مطالب بدون دسته بندی

  1. طلاق عاطفی

    [QUOTE=mahsamohamadi;142952]طلاق عاطفی به معنای آن است که زوجین روزانه پس از ده ساعت دوری از یکدیگر هنگامی که در پایان روز یکدیگر را می بینند ،حرفی برای گفتن ندارند و در واقع با یکدیگر غریبه هستند. طلاق عاطفی به سردی رابطه میان زن و شوهر گفته می*شود،در واقع در این رابطه ضعف ارتباط عاطفی زن و ...
    دسته بندی ها
    دسته بندی نشده