مشاهده RSS Feed

دسته بندی نشده

مطالب بدون دسته بندی

  1. ساختار دوچرخه های شهری

    همانطور که مدل های مختلف دوچرخه شهری باهم تفاوت دارند، قطعات به کار رفته در انواع دوچرخه شهری نیز متفاوت است.• لاستیک هاتایرها در مدل های مختلف دوچرخه شهری باهم تفاوت دارند. برای مثال معمولا تایرهای دوچرخه کامفورت و کروز 26 اینچ هستند. لاستیک های پهن به کار رفته در این دوچرخه ها ...
    دسته بندی ها
    دسته بندی نشده