مشاهده RSS Feed

دسته بندی نشده

مطالب بدون دسته بندی

 1. تعریف شخصیت برند

  [URL="redirect.php?a=*mojtabakheradyar.com/branding/%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/"]شخصیت برند[/URL] ، جایی برای بی شخصیت*ها نیست این نوشته در مورد فلسفه و چرایی شخصیت برند است، اگر حوصله خواندن آن را نداشته و تنها می*خواهید با مدل*های طراحی شخصیت برند آشنا گردید بهتر است دو مقاله من که مدل ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 2. انواع هویت برند

  [URL="redirect.php?a=*mojtabakheradyar.com/branding/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af/"]هویت برند[/URL] آن چیز که تنها هویت بصری نیست شاید یکی از اولین معماهای جدی حوزه برندسازی را بتوان به مفهوم «هویت برند» اطلاق نمود. با یک جستجوی ساده در گوگل به ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده