مشاهده RSS Feed

fiona66

 1. برای زندگی کردن وقت بگذرانیم

  [B][I][SIZE=3][COLOR=#4b0082]برای عشق ورزیدن وقت بگذرانیم....

  زیرا رمز جاودان زندگیست.

  برای خندیدن وقت بگذرانیم....

  زیرا موسیقی قلب شماست.

  برای گریه کردن وقت بگذرانیم....

  زیرا نشانه یک قلب بزرگ است.

  برای خواندن وقت بگذرانید....

  زیرا منبع کسب دانش ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 2. چند قطره پیشنهاد تابستانی

  [B][I][SIZE=3][COLOR=#4b0082]در روزهای تابستان یک برش لیموی تازه در لیوانتان بیندازید و از طعم بی نظیر آن لذت ببرید.

  همانطور که خورشید همواره میتابد شما هم همچنان تلاش کنید....تلاش کنید......

  پاک وعاشقانه زندگی کنید طوری که الگوی اطرافیانتان باشید.

  به دوستانتان و کسانیکه ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده