مشاهده RSS Feed

شخصی

 1. میشه به چیزهای خوب فکر کنی ؟

  میشه به چیزهای خوب فکر کنی ؟

  : باشه !
  خب الان داری به چی فکر میکنی ؟
  : به تو
  دسته بندی ها
  شخصی
 2. چه خوبه که تو هستی ...!!!

  این روزها یک تلنگر کوچیک
  یک بی توجهی ساده ...
  کافیه تا بشینم ساعتها به حال خودم گریه کنم !
  دلخوشی هام کم شدن و دغدغه هام زیاد !!!
  چه خوبه که تو هستی ...!!!
  دسته بندی ها
  شخصی
 3. چـــه تــنــاقــض دلــگــیــری .!.!.!

  دلخوشی هایت که کم و اندک باشند
  دغدغه هایت که بسیار فراوان
  در می مانی چه کنی ...
  به اندک تلنگری در هم می ریزی !!!
  به اندک نسیمی ویران می شوی !
  دلخوشم به بودنت .
  تنها دغدغه ام نداشتن توست .
  بودن و نداشتن ...
  چـــه تــنــاقــض ...
  دسته بندی ها
  شخصی
 4. عجیب وحشی ام .!.!.!

  مثل لیوانی شده ام که لبه اش پریده است ...
  تشنه که شدی ...!
  مراقب باش !

  عجیب وحشی ام .!.!.!
  دسته بندی ها
  شخصی
 5. این روزها

  این روزها

  مدام دلم بهانه ات را می گیرد !
  هی آرامش می کنم
  اما ...
  نه من آرام کردن بلدم
  و نه او آرام شدن !.!.!.!
  دسته بندی ها
  شخصی
 6. صبرت که تمام شد نرو…

  صبرت که تمام شد نرو…

  معرفت تازه از اینجا شروع میشه…
  دسته بندی ها
  شخصی
 7. دوباره به من دروغ بگو

  دوباره به من دروغ بگو
  بگو که رویاهایت
  میان مرگ و منپرسه نمی*زندتن*ات را چند بار خلاصه کرده*ایمیان تن آب و طناب؟چند بار مرد شده*ایبه مرگ فکر کرده*ایچند بار به منبه پیراهن*ام که نباشد
  دروغ بگو قهرمانمگر یک مردچقدر می*تواندراست بگوید؟"ناهید عرجونی"
  دسته بندی ها
  شخصی
 8. دیگر از آن همه شیطنت و شلوغی خبری نیست

  دیگر از آن همه شیطنت و شلوغی خبری نیست

  آنقدر به خاطر ضربدر های جلوی اسمم چوب روزگار را خوردم که تبدیل شدم به ...

  تبدیل شدم به ساکت ترین شاگرد کلاس زندگی !!!


  دسته بندی ها
  شخصی
صفحه 1 از 9 1234567 ... آخرینآخرین