مشاهده RSS Feed

سرگرمی

 1. جوک

  توصیه از یک داغ دیده - هرگز به علامت های ابی و قرمز شیر های توالت اعتماد نکن." >
  دسته بندی ها
  سرگرمی
 2. خدا ان روز که دنیا را نهاده

  خدا ان روز که دنیا را نهاده

  به هرکس هرچه لایق بوده داده

  به بلبل ناله ی مستانه داده

  به طاووس جعبه ی شاهانه داده

  به جغد هم در خرابه لانه داده

  به شیر هم قدرت مرانه داده

  به ما هم 40 تومان یارانه داده...............
  دسته بندی ها
  سرگرمی
 3. انشا

  هر وقت من یک کار خوب می کنم مامانم به من می گوید:بزرگ که شدی برایت یک زن خوب می گیرم.تا به حال من پنج تا کار خوب کرده ام و مامانم قول پنج تایش را به من داده است.حتمن ناسرادین شاه کارهای خوب می کرده که مامانشبه اندازه استادیوم آزادی برایش زن گرفته بود. ولی من مؤتقدم که اصولن انسان بایدزن بگیرد تا آدم بشود ، چون بابایمان همیشه می گوید مشکلات انسان را آدم می کند.در عزدواج تواهم خیلی مهم است یعنی
  ...
  دسته بندی ها
  سرگرمی , جالب