مشاهده RSS Feed

عاشقانه

 1. باران..


  بعضی از مردم باران را حس میکنند
  .
  .
  دیگران فقط خیس می شوند


  دسته بندی ها
  عاشقانه
 2. عاشقـــانـــ ـه هایـــــــم


  مـــــــن عاشقـــانـــــه هایـــــــم را

  روی همیـــــــــن دیـــــــــوار مجـــازی می نویســــــــم !

  از لــج تــــــــو . . .


  از لـــج خــــــــودم . . .

  که حاضـــــــر نبــودیــــــــم یک بار

  ایـــــــن هــــا را واقعـــــــی بــه هـــم بگوییــــــــم. . . !
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 3. بـــــــــــ ــــــــــــ ـــــه درک...


  یه وقتایی تو زندگیت میرسه

  که باید دستت رو بـــزنی زیر چـــــونت
  و
  جریان زندگیــــت رو فقــــــــط تمــاشا کنی
  بعدشـــــــم بگــــی
  بــــــــــــــــــــــــ ـــــه درک...
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 4. دلتنگم...


  دلم تنگ شده برای روزهای کودکی که بهانه ی گریه ام داشتن یک عروسک بود نه یک آدم !


  دسته بندی ها
  عاشقانه
 5. دنیا......


  حـــــــس می کنـــــــــم دنیـــــــــا خـــــــالیـــــــست . . .

  مـــــگــــر تــــــــــو چـنـــد نـــفــــــــــر بــــودی !
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 6. حراج دوست داشت...


  ایـــــــــن روزا دوســـــــــتــــــــ داشتــــــــن


  بــــــــه حـــــــراج گذاشــــــــــته شده اســـت

  همـــــه بــــه همــــــــه بـــــی بهــــــــانه

  میـــ گویـــــــند دوستــــت دارم

  برای همـــــــــین اگـــــــر روزی ، جـــــــایی ، کســــــی

  از صمیم قلـب

  گفتـــــــ دوستـــــــــت دارم

  لــبــخند می زنیــــــم و می گوییــــــــم :

  ممنــــون ...  ...
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 7. سیـــــــاهپ ــــــــــوش م...


  روزگـــــار ...

  میــخندے ..؟
  کمےحـرمت نــگه دار ...؛
  مــگر نمی بینے سیاهپوش آرزوهایـــم هستم‎ …!
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 8. قرمـزیِ چشمـانـم ....


  دلـتنگی هایـم را زیـر دوش حمّــام می بَـرم ..،

  بُـغـضـم را …
  میـان شُـرشُـر آبِ داغ می تـرکـانـم، تا همـه فـکـر کننـد ..؛
  قرمـزیِ چشمـانـم از دم کـردنِ حمّـام است ..!.!

  دسته بندی ها
  عاشقانه
صفحه 1 از 6 123456 آخرینآخرین