نظرات وبلاگ

    اخلاقم گنده؟؟ به خودم مربوطه!! غرورم از حد گذشته ؟؟ به خودم مربوطه!!تمام زندگیم خودخواهانه ست؟؟ زندگی خودمه!! از عده ای متنفر شدم؟؟ به خودم مربوطه!دوس دارم تنها باشم؟؟ حسِ خودمه!! دوباره عاشق شدم؟؟دله خودمه!!نگاهم به نگاهه اون دوخته ست؟؟ چشمای خودمه!! از روابط فامیلیه الکی خوشم نمیاد؟؟ سلیقه ی خودمه!!صدای خنده هام از حد عادی بلندتره؟؟ خوش حالی خودمه!! با یه تلنگری به هق هق میفتم؟؟ دردِ خودمه!!عده ای را به فراموشی سپردم؟؟ حافظه ی خودمه!! دلم می خواد این جوری باشم!! مجبور به تحمل من نیستید!هـــــــررری....در ضمن ورود سگها هم ممنوعه.....نوشته هامم هيچ ربطي به حال و روزم ندارهدوست دارم اين ديوارو هرجور كه ميخوام خط خطي كنماينم به خودم مربوطهي ........ زندگیه خودمه......!
    • بخاطر خاطره هایت خاطرت در خاطرم خاطرانگیزترین خاطرهاست. • برنامه ریزی نکردن یعنی برنامه ریزی کردن برای شکست. • همیشه توی یه ارتفاعی از جو دیگه هیچ ابری وجود نداره هر وقت احساس کردی اسمون دلت ابری بدون هنوز اوج نگرفتی. • میدونی چرا گل نیلوفر تو مرداب رشد میکنه و گل میده؟چون به همه ثابت کنه تو بدترین شرایط هم میشه بهترین بود. • خیلی ها مترسک ها رودوست ندارند چون پرنده ها رو می ترسونه امامن دوستشون دارم چون تنهایی رو درک میکنه. • در تنور عاشقی سردی مکن در مقام عشق نامردی مکن حرف مردی میزنی مردانه باش در سرای عاشقی افسانه باش. • اینو بدون پرنده ای که مال تو نباشه هر چند تا قفس هم که بسازی بازهم اخرش پرواز میکنه میره. • قلب شکستن هنر انسان هاست اگرشکستی قلبی را فردا میشکنند قلب تو را • پس از اون غروب رفتن اولین طلوع من باش من رسیدم رو به اخر تو بیا شروع من باش. • تلخ ترین غمی که دارم خاطره ی شادمانی های دیروز است. • در نگاه کسی که پرواز را نمی فهمد هر چقدر اوج بگیری کوچکتر خواهی بود. • اگر روزی دشمن پیدا کردی بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی|اگر روزی تهدیدت کردند بدان در برابرت ناتوانند|اگر روزی خیانت دیدی بدان ارزشت زیاده|اگر روزی ترکت کردند بدان باتو بودن لیاقت میخواد.