نظرات وبلاگ

  سلام چرا اذیت میکنی آخه..

  سرکار گذاشتن خوب نیست از ما گفتن
  شوخی کردم .........
  اووووووورین وممنون
  خووووووووووووووواهش
  چیزی نمیتونم بگم...........
  هان !!مگه شما مثل متن بودی ..........!!
  داداشی!!!
  خواهش داداشی!!
  منم خدا مو دوست دارم ابجی...............
  میدونی گاهی وقتا انقدر سرگرم بازی ایندنیا میشیم که اون بالایی رو یادمون میره:وهروقت ک زمین خوردیم میگم کجایی چرابه فریادم به دادم نمیرس


  ی !!!
  ممنون خواهری
  ممنون ابجی جونی
  ممنون ابجی
  بوس
  ممنون خانم