مشاهده RSS Feed

جالب

 1. چگونه با پس انداز پولدار شویم

  هشتش گرو نهش است. دخلش با خرجش جور در نمی آید. چرخ زندگی اش خوب نمی چرخد. شاید با خواندن این جملات بی اختیار به یاد خودتان بیفتید. به یاد حساب های نه چندان پر و یا حتی خالی از پول، به یاد قسط هایی که باید ماهیانه آنها را پرداخت کنید و به یاد خیلی از مشکلات مالی دیگر.
  به گزارش بانکی ...
  دسته بندی ها
  جالب
 2. چگونه در امتحانات تقلب کنیم؟

  [CENTER][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif][SIZE=5][COLOR=#0000ff][B]روشهای تقلب![/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif][SIZE=5][/SIZE][/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif][SIZE=3]گويند: «تقلب مفهومي*است بس اساسي» به طوري كه شاعر ميگويد: [/SIZE][/FONT]
  [FONT=arial, helvetica, sans-serif][SIZE=3]تقلب توانگر كند مرد را / تو خر كن دبير خردمند را ...
  دسته بندی ها
  جالب