مشاهده RSS Feed

شخصی

  1. قلیان سالم هم ساخته شد + عکس

    مبتکر ایرانی با هدف مقابله با مضررات استعمال دخانیات، قلیانی طراحی کرده که به گفته وی ضمن برخورداری از ویژگی های ظاهری قلیان های معمولی مثل دود و صدا در آن از توتون استفاده نشده و دود حاصل از آن ترکیبی از بخار آب بی خطر از لحاظ تنفسی است.

    قائم کیانیان، برگزیده جشنواره جوان ...
    دسته بندی ها
    شخصی