مشاهده RSS Feed

ღ ♥ پنجره ی بارانی ♥ღ

به نام خدا 1. نوشته هاے عاشقانـﮧ 1

  بـراے خودت زنـدگے کـن…

  کسے ﮐﮧ تو را دوست داشـﭥﮧ باشد
  با تو مے ماند…

  براے داشتنت مے جنگد…

  اما اگر دوستت نداشـﭥﮧ باشد

  بـﮧ هر بهانه اے میرود

  منبع:smsplz.com
  دسته بندی ها
  عاشقانه , عکس , ادبیات