مشاهده RSS Feed

ღ ♥ پنجره ی بارانی ♥ღ

به نام خدا  1. نوشته هاے فلسفے 2    برایشناخت بهتر آدمها کافیست یکبار بر خلاف میلشان عمل کنـی

    ...    دسته بندی ها
    پیام فلسفی