مشاهده RSS Feed

شخصی

 1. خنده کنیم...

  يارو وسط دانشگاه دستش تو دماغشه
  1ساعت بهش زل زدم بلكه خجالت بكشه
  برگشته به من ميگه آقا مزاحم نشو كار دارم !
  redirect.php?a=**مطالب طنز و خنده دارredirect.php?a=***
  اينم از مجلس ختم، با كفش رفتيم با دمپايي برگشتيم !
  redirect.php?a=**مطالب طنز و خنده دارredirect.php?a=***
  طرف سوار اسب شده، عكسشو گذاشته فيس بوك، ...
  دسته بندی ها
  شخصی