مشاهده RSS Feed

دسته بندی نشده

مطالب بدون دسته بندی

  1. حرف دل سامان

    جذاب ترین مرد دنیا هم باشی به زشت ترین زن دنیا بگویی می توانم بغلت کنم؟ پیش بینی این که عکس العمل چه خواهد بود، اندازه ی احتمال ناچیز است شاید کتک بخوری فحش بشنوی و مردم بریزند سرت عصبانی نشوید گفتم شاید. اما زشت ترین زن دنیا باشی به زیباترین مرد دنیا بگویی، می شود در آغوش بگیرمت؟ ...
    دسته بندی ها
    دسته بندی نشده
صفحه 2 از 2 نخستنخست 12