مشاهده RSS Feed

دسته بندی نشده

مطالب بدون دسته بندی

 1. دست آورد

  هر كسي در گرو دست آوردهاي خويش است،
  مگر سعادتمندان كه در بهشت ها از يكديگرمي پرسنداز روز و حال گناهكاران،
  به آنان رو كرده و مي گويند؟؟؟
  چه چيز شما را به دوزخ وارد كرده، مي گويندما از نمازگزاران نبوديم و تهيدستان طعام نمي داديم، و با فرو رفتگان در گفتار و كردا ر باطل فرو ميرفتيم، و روز جزا را انكار مي كرديم تا آنكه مرگ ما فرا رسيد،

  (آيات 38تا 48 سوره مباركه مدثر)
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 2. حيرت(عطار نيشابوري)

  گم شدم در خود چنان كز خويش نا پيدا شدم
  شبنمي بودم ز دريا غرقه دريا شدم

  سايه ي بودم زوال بر زمين افتاده خوار
  را كآن خورشيد پيدا گشت نا پيدا شدم

  ز آمدن بس بي نشان و از شدن بس بي خبر
  گوييا يك دم برآمد كامدم من يا شدم

  نه،نپرس از من سخن زيرا كه چون پروانه اي
  ...
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 3. بايزيد بسطامي

  روشن تر از خاموشي ، چراغي نديدم
  و سخني،بِه از بي سخني، نشنيدم
  ساكن سراي سكوت شدم
  و صُدره ي صابري را پوشيدم
  مرغي گشتم؛
  چشم او، از يگانگي
  پَر او ، از هميشگي
  در هواي بي چگونگي، مي پريد
  كاسه اي بياشاميدم كه هرگز،تا ابد
  از تشنگي او سيراب نشدم
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 4. ..

  روزي كه تو آمدي به دنيا عريان
  جمعي به تو خندان و تو بودي گريان

  كاري بكن اي دوست كه وقت مردن
  مردم همه گريان و تو باشي خندان
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 5. چرا

  چرا بعضي از ماها از ياد..... برديم،
  چرا بعضي ماها بي غيرت شديم،
  چرا بعضي از ماها قدر دان زحمات گذشتگانمان نيستيم،
  چرا بعضي از ماها تا خبري ميشه به ياد ميبريم، كي بوديمو كي هستيم،
  چرا بعضي از ماها .....
  چرا سطحي بينيم.. چرا، نمي تونيم جلو تر از نوك بينيمونو ببينيم!!!!
  چرا از گذشته عبرت نميگيريم، وخيلي خيلي چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 6. تنها

  ياد دارم روزهاي بي كسي، در خاطرم،،
  ميزند ملق ،اندر باورم،
  ياد دارم؛ ليك گفتي به من، تا به دنيا هست عمرِِ من بجاي!!!!!!
  يار هستم ، اندرون خاطرت،
  امّّا چرا؟؟ رفتي و تنها بماندم بي تو يار.......
  رفتي و تنها بماندم بي تو يار.......
  تنها!!!
  ؟؟؟؟.........!!!!!!!!!!!
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 7. hg

  نتيجه زندگي چيزهاي نيست كه جمع ميكنيم!!
  قلبهايي است كه جذب ميكنيم!!
  خدايا دوستان من هدايايي از رحمت بي كران تو اند؛
  پس در پناه خود سلامتشان بدار!!
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 8. سعادت

  سعادت، چيزي نيست جز سپردن سر بر خاك و قلب بر آسمان..
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
صفحه 1 از 4 1234 آخرینآخرین