مشاهده RSS Feed

دینی

 1. خوش خلقي

  پيامبردرباره او فرمود:علي،خوش خلق ترين مردمان است.
  مي فرمود گنج هاي درآمدها در وسعت اخلاق هست.
  با خوش خلقي،زندگي نبكو[وشيرن]مي شود.
  اخلاق نيكو را باعث نرمي سخن[وملايمت]مي دانست.
  كسي را دراوج ايمان مي شمرد كه خوش اخلاق ترين باشد.
  با بر شمردن زيان هاي بد اخلاقي،به انسانها هشدار مي داد:
  چه بسيار عزيزي كه اخلاقش او را خوار كرد!
  بد اخلاق نزديكان را دور مي كند و آدمهاي بيگانه را فراري مي دهد.
  كسي كه بداخلاق است[ بيش از ديگران ]خودش را شكنجه مي دهد.

  آپدیت شده یکشنبه ۰۶ مرداد ۹۲ در ۱۳:۳۹ توسط [ARG:5 UNDEFINED]

  دسته بندی ها
  دینی