مشاهده RSS Feed

1bussinessman

موفقیت در کارآفرینی

به این مطلب امتیاز بدهید
[B][URL="redirect.php?a=*alikhademoreza.ir/product/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%af%d9%84-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1/"]مدل کسب و کار[/URL] [/B][B] کتاب [URL="redirect.php?a=*alikhademoreza.ir/product/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/"]اصول موفقیت سرمایه گذاری[/URL] در بازار ایران ؛ [URL="redirect.php?a=*alikhademoreza.ir/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1/"]مشاوره کسب و کار [/URL] [URL="redirect.php?a=*alikhademoreza.ir/%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%a8/"]سخنان بزرگان در مورد موفقیت[/URL] [URL="redirect.php?a=*alikhademoreza.ir/%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9/"]تفکر استراتژیک چیست؟[/URL] [/B] [URL="redirect.php?a=fekrebozorg.ir/urban-planning/"][B]برنامه ریزی شهری[/B][/URL] [URL="redirect.php?a=fekrebozorg.ir/برنامه-ریزی-منطقه-ای"][B]برنامه ریزی منطقه ای[/B][/URL] [URL="redirect.php?a=fekrebozorg.ir/شهرسازی-تعریف-شهر-و-پیدایش-کیما-فکر"][B]تعریف شهر[/B][/URL] [URL="redirect.php?a=fekrebozorg.ir/مفهوم-مگالاپليس-مشخصات-مگالاپليس"][B]مگالاپلیس[/B][/URL]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات