مشاهده RSS Feed

fatehafshin

۴ راهکار علمی در ایجاد فرهنگ یادگیری تیمی

به این مطلب امتیاز بدهید
فناوری، صنایع و حوزه*های متفاوت زندگی را تحت تأثیر قرار می*دهد و حوزه «کار» نیز از این قاعده مستثنی نیست. از جمله پیامدهای مهم انقلاب دیجیتال در زمینه مشاغل، ایجاد تقاضاهای جدید برای تخصص*های انسانی است.مثلاً، تحقیقات استعدادیابی وبسایت لینکدین (LinkedIn) نشان می*دهد که نیمی از مهارت*هایی که امروزه ضروری هستند، ۳ سال پیش حتی در فهرست ضروریات نبوده*اند. در نتیجه، اکنون مهارت*های جدیدی برای حفظ شغل لازم هستند.از جمله این مهارت*ها می*توان به کنجکاوی کردن و یادگیری فکری یا توانایی رشد سریع در محیط شغلی اشاره کرد. انطباق مهارت*های شخصی با محیط شغلی و همچنین شرکت در کارهای تیمی نیز از جمله دیگر مهارت*های لازم شمرده می*شوند.آنچه اکنون می*آموزید در مقایسه با دانسته*های پیشینی شما بسیار متفاوت است و توانایی مطرح کردن سؤال مناسب، بسیار مهم*تر از دانستن پاسخ آن است.در قسمت اول این نوشته ۴ راهکار علمی را توضیح داده*ایم که به شما در خلق فرهنگ یادگیری تیمی یا «یادگیری سازمانی» یاری می*رسانند.۱. برای ایجاد فرهنگ یادگیری به یادگیری مداوم پاداش دهیدانگیزه بخشیدن به افراد با هدف ترویج فرهنگ یادگیری تیمی در سازمان شما غیرممکن است، مگر اینکه برای آن نظام پاداش*های رسمی را ایجاد کنید. حتی در این صورت نیز ترویج فرهنگ یادگیری تنها زمانی ممکن می*شود که پاداش*ها مؤثر باشند.۲. برای ترویج فرهنگ یادگیری بازخوردهای معنادار و سازنده بدهیدامروزه بسیاری از سازمان*ها، علت توسعه خود را تقویت «نقاط قوت» افراد می*دانند و بر این نظرند که رویکرد صحیح مدیریتی یعنی اینکه «فرصت*ها» را به جای «نقص*ها» و «ضعف*ها» بنشانند. چنین رویکرد غالبی سبب شده است که ارزش بازخورد انتقادی فراموش شود.این مسئله، مخصوصاً درمورد کنجکاوی و یادگیری، مشکل*آفرین است، زیرا بهترین راه برای ایجاد کنجکاوی و ترویج فرهنگ یادگیری، برجسته*کردن فاصله بین دانش و ناآگاهی افراد است. این یعنی آگاه* ساختن مردم از آنچه نمی*دانند، حتی اگر این کار آنها را ناراحت کند. توجه کنید که مردم معمولاً از کمبود اطلاعات و نواقص خود آگاه نیستند، به* خصوص وقتی که صلاحیت لازم را نیز برای انجام دادن کار مورد نظر ندارند.بنابراین، راهنمایی و بازخورد گرفتن از دیگران برای آنکه در کار پیشرفت کنند مهم است. با این حال، بازخورد انتقادی باید سازنده باشد و با ظرافت ارائه شود تا به یادگیری و کار تیمی منجر گردد. ارائه بازخورد به شکل صحیح، هنری واقعی است، زیرا معمولاً در مقایسه با تمجید و تقدیر، مردم کمتر پذیرای بازخورد انتقادی هستند؛ خصوصاً در فرهنگ*هایی که نوعی خودشیفتگی فردی (معروف به نارسیسم) غالب باشد.۳. الگوی یادگیری و کنجکاوی باشید.عامل مهم دیگری که یادگیری را در کارمندان تشویق می*کند و سبب ترویج فرهنگ یادگیری می*شود، این است که کارمندان رفتارهای حرفه*ای را از شما به *عنوان الگو و نمونه یاد بگیرند. همان *طور که الگوی زنجیره ارزش مدیریت نشان داده است، رفتار معمول رهبران به* شدت بر رفتار و عملکرد افراد و مشارکت آنها در کار تیمی تأثیر می*گذارد.هر چه رهبران رتبه بالاتری داشته باشند، رفتارهایشان نیز بر بقیه سازمان تأثیر عمیق*تری می*گذارد. بنابراین، اگر می*خواهید فرهنگ کنجکاوی را در تیم خود تقویت کنید یا فرهنگ یادگیری را در سازمان خود رواج دهید، باید آنچه را موعظه می*کنید، ابتدا خودتان انجام بدهید. مثلاً باید نشان بدهید که برای یادگیری حریص هستید و درباره همه* چیز کنجکاوی می*کنید.۴. افراد کنجکاو را استخدام کنید.غالباً برای غلبه بر مشکلات مدیریتی و همچنین به خاطر بی*توجهی به اهمیت انتخاب راهکارهای صحیح، بر آموزش و توسعه متمرکز می*شویم. این در حالی است که پیشگیری و پیش*بینی، ساده*تر از اصلاح و تغییر است. وقتی انتخاب راهکار به *درستی صورت گیرد به آموزش و توسعه نیاز کمتری خواهد بود. از طرفی، انتخاب راهکار مناسب باعث می*شود که آموزش و توسعه نیز مؤثرتر باشد، زیرا ارائه آموزشی که توانایی*های بالقوه افراد را تقویت کند، راحت*تر از آموزشی است که سعی در اصلاح و تغییر عادت*های بد دارد.خلاصه اینکه، اگر می*خواهید کارمندان خود را کنجکاو بار بیاورید و فرهنگ یادگیری را در سازمان خود ترویج کنید دیگر نیازی نیست که به برنامه*های رسمی یادگیری و توسعه سازمانی تکیه کنید. به جای آن، تلاش کنید رفتارهای یادگیری مثبت را تقویت کنید، بازخورد سازنده و انتقادی ارائه بدهید تا تلاش*های کارکنانتان را با اهداف صحیح فرهنگ یادگیری تراز کنید و خود را نیز آماده یادگیری و کنجکاو نشان بدهید. همچنین به یاد داشته باشید که استخدام افرادی با ذهن*های آماده و مهارت*های یادگیری بالا به *احتمال زیاد آمادگی بیشتری را برای ترویج فرهنگ یادگیری در تیم شما ایجاد خواهد کرد.منبع : مقاله ایجاد فرهنگ یادگیری تیمی [URL]redirect.php?a=*afshinfateh7.ir/learning-culture/[/URL].
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات