مشاهده RSS Feed

azamamani4000

ماساژگربه

به این مطلب امتیاز بدهید
چرابایدگربه ها راماساژدهیم؟ شما هم احتمالاً گربه خود را در حال ماساژ دادن (ورز دادن) دیده اید که به طور ریتمیک پنجه های خود را به یک شیء نرم، که می تواند پتو یا حتی خود شما باشد، فشار می دهد. این کارمانندخمیرکردن است وگربه دوست داردکه بایک چیزنرم مانندپتو بازی کند.چرا گربه ها پتو و اشیا نرم دیگر را ورز می دهند:گربه ها هنگام شیرخوردن از مادرشان شروع به مالش دادن یاحرکت کردن می کنند. یک بچه گربه شیرخوار برای کمک به تحریک تولید شیر مادر به طور غریزی پستان های مادرش را ماساژ می دهد. اما چرا آنها همیشه بعد از سن شیرخوارگی به این کار ادامه می دهند؟ امکان داردگربه خود را در حال ورز دادن پتو، عروسک یا سایر اشیای نرم ببینید. گرچه ماساژدادن یک سطح نرم باعث تولید شیر نمی شود، اما گربه های بزرگسال این حرکت ورز دادن را با حس آرامش شیر خوردن ربط می دهند.ورز دادن برای کشش عضلات آنهاگربه ها استاد هستند و دوست دارند همه گرفتگی های باقی مانده را از بدن خود خارج کنند. ماساژدادن پنجه هایشان یکی از روشهای مهمی است که گربه ها تا چرت بعدی خود نرمش می کنند.ورز دادن به عنوان علامت گذاری آنچه که متعلق به آنهاستگربه ها موجوداتی قلمروخواهان هستند و یکی از راه حل های محافظت از قلمروشان آغشته کردن وسایلشان به بوی خود است. آنها با ورز دادن پنجه های خود بر روی سطح چیزی غده های معطر موجود در بالشتک های پنجه نرم خود را فعال می کنند و در نتیجه آن را به عنوان چیزی وابسته به خود نشانه گذاری می کنند.ورز دادن برای جفت یابیگربه های ماده روش دیگری برای ورز دادن دارند. آنها ممکن است در حالی که به پهلو خوابیده اند، خر خر کنند، بدن خود را کش می دهند و پنجه های خود را با حالت ورز دادن در هوا حرکت می دهند تا به گربه های نر بگویند که می توانند برای جفت گیری احتمالی وماساژگربه نزدیک شوند.با این حال، اگر آنها بلافاصله آماده جفت گیری شده باشند، اینکار را نمی کنند خواه گربه شما برای نشان دادن محبت به شما یا ادعای مالکیت این کار را انجام می دهد، ورز دادن یک رفتار طبیعی، غریزی و رایج در گربه ها است.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات