مشاهده RSS Feed

مطالب زیبا

خبر

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ جمعه ۰۳ شهریور ۹۱ در ساعت ۱۶:۲۰ (1087 نمایش ها)
[B]چهارشنبه دکتر متخصص در برنامه بسیار جالبی در باره گسترش سریع سرطان تیرویید خاطرنشان کرد که این افزایش میتواند احتمالا بعلت استفاده از عکسبرداری "ایکس ری" از دندان باشد.[COLOR=navy] [/COLOR]وی اشاره کرد دندانپزشکان می[/B][B] [/B][B][COLOR=navy]*[/COLOR][/B][B] [/B][B]توانند هنگام عکسبرداری پیش[/B][B][COLOR=navy] [/COLOR][/B][B][COLOR=navy]*[/COLOR][/B][B] [/B][B]بند محافظ را بالا [COLOR=navy]آ[/COLOR][/B] [B]ورده بطوری که گردن بیمار را کاملا بپوشاند.[/B]
[B]بسیاری از دندانپزشکان این زحمت را به خود نمی[/B][B] [/B][B][COLOR=navy]*[/COLOR][/B][B] [/B][B]دهند. همچنین وسیله ای بنام "محافظ تیرویید" وجود دارد .[/B]
[B]تصادفاً من دیروز دندانپزشكي رفته بودم . با اینکه احساس میکردم سوال احمقانه ای[/B][B] [/B][B]خواهد بود اما در مورد "محافظ" سوال کردم . تکنیسین یکی از کشویی بیرون اورد. پرسیدم چرا همیشه از ان استفاده نمی[/B] [B][COLOR=navy]*[/COLOR][/B][B] [/B][B]شود .وی جواب داد :"نمی[COLOR=navy]*[/COLOR]دانم.[/B][B] [/B][B]باید بخواهید ." خوب اگر من این برنامه را ندیده بودم چطور می[COLOR=navy]*[/COLOR]توانستم درخواست استفاده[/B][B] [/B][B]از [COLOR=navy]آ[/COLOR] ن را بکنم .[/B]
[CENTER][CENTER][B]این را برای دوستان و اقوام خود بفرستید[COLOR=navy] ![/COLOR][/B][/CENTER][/CENTER]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
اخبار

نظرات