مشاهده RSS Feed

پرواز

جای خالی....

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ شنبه ۰۴ شهریور ۹۱ در ساعت ۱۶:۵۳ (1216 نمایش ها)
جای خالی...


آدم هـا می آینـد

زنـدگی می کننـد

می میـرنـد و می رونـد …

امـا فـاجعـه ی زنـدگی ِ تــو

جای خالی ات قده خود توست

بزرگ نیست

کوچک هم؛

که نه هجوم و ازدحام اطراف آن را پر می کند

و نه کوچکتر از تو، در آن جای می گیرد.

درست اندازه ی حضور توست..

آن هـنگـام آغـاز می شـود کـه

آدمی می رود امــا نـمی میـرد!

مـی مـــانــد

و نبـودنـش در بـودن ِ تـو

چنـان تـه نـشیـن می شـود

کـه تـــو می میـری

در حالـی کـه زنــده ای …دسته بندی ها
دسته بندی نشده