مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

جملات بهاری از نادر ابراهیمی

به این مطلب امتیاز بدهید
چرا قضاوت های دیگران در باب رفتار، کردار و گفتار ما ، تو را تا این حد مضطرب و افسرده می*کند....... نادر ابراهیمی کودکان دوامِ محدود*ِ شادی*هایشان را باور نمی*کنند. آن*ها به لحظه*های سنگین ندامت نمی*اندیشند. برای کودکان مرگ سوغاتی*ست که تنها به پدربزرگ*ها و مادربزرگ*ها می*رسد. نادر ابراهیمیدلم مي خواست سياستمدار بشوم ، يك سياستمدار واقعي ؛ سياستمداري كه به مردم راست بگويد و به خاطر آزادي همانقدر بجنگد كه به خاطر رفاه ، به خاطر وطن همانقدر كه به خاطر اعتقاد . افسوس اما كه ديگر گذشته است و تابوتم را بر سر دست مي برند . نادر ابراهیمیهرگز به این فکر نکن که در برابر فاجعه ای که هنوز اتفاق نیفتاده ،چگونه عزا بگیری . نادر ابراهیمینمی شود که بهار از تو سبز تر باشدگل از تو گلگون تر
امید از تو شیرین تر .
نمی شود ، پاییز
فضای نمناک جنگلی اش
برگ های خسته ی زردش
غمگین تر از نگاه تو باشد .
...
نمی شود که بهار از تو سبز تر باشد ...
و صدای عابر پیری که آب می خواهد
به عمق یک سلام تو باشد نادر ابراهیمی

نظرات