مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

تو توالت عمومی هم آسایش ندارم من !!!

به این مطلب امتیاز بدهید
تو توالت عمومی هم آسایش ندارم من !!! روي در نوشته بود : سمت راستت را نگاه کن سمت راست نگاه می کردی نوشته بود: سمت چپت را نگاه کن سمت چپ نگاه می کردی نوشته بود پشت سرت رو نگاه کن پشت سرو نگاه می کردی نوشته بودن: کارتو بکن چرا اینطرف اونطرفو نگاه می کنی؟؟

نظرات

    خیلی با حال بود خیلی خندیدم