مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

تازه ازدواج کرده ها بخوانند

به این مطلب امتیاز بدهید
گر به*تازگی زندگی مشترک خود را آغاز کرده*اید، با رعایت نکات ساده و در عین حال، بسیار حساس زیر، می*توانید از زندگی*تان لذت* برده و برای همسرتان، همراهی همیشگی باشید.
1 - به* یاد خدا باشید و از او کمک بخواهیدبا یاد خدا، دل*ها آرام می*گیرد و مطمئن باشید خداوند به شما کمک خواهد کرد.2 - هدفی مشترک را در نظر بگیریدبا هم*فکری برای خود و همسرتان، هدف مشترکی داشته باشید و برای رسیدن به آن، یکدیگر را کمک کنید.3 - خودخواه و خودرای نباشیدخودخواه و خودرأی نباشید تا بتوانید لذت*های معنوی را درک کنید4 - عیب*های خود را ببینیدفقط به*دنبال عیب*جویی از همسرتان نباشید، عیوب خود را نیز رفع کنید.5 - قدرشناس باشیدقدر محبت*های پدر، مادر، همسر و دوستان*تان را بدانید و سپاس*گزار الطاف خداوند باشید تا به تقدیرهای او راضی شوید. آن*چه مورد رضایت خداوند نیست را انجام ندهید تا اطمینان و عزت*نفس بیش*تری بیابید.6 - اهل عمل و مسۆولیت*پذیر باشیدبه*جای توقع*داشتن از دیگران، به فکر انجام مسۆولیت*ها و وظایف خود باشید.7 - به ارزش*های اعتقادی و فرهنگی یکدیگر احترام بگذارید8 - مثبت بیندیشید و اضطراب را از خود دور سازیداگر بپذیرید هرکاری از جانب خداوند خیر است، در زندگی اضطراب نخواهید داشت.9 - هرگز دشنام ندهید و جدال نکنیدبحث و جدل، تش کینه را در دل شعله*ور ساخته و حرمت میان زن و شوهر را خدشه*دار می*کند.10 - دلی آرام و نیک*خواه داشته باشیددل*آرامی، یکی از راه*های برقراری صلح و صفا بین شما و همسرتان است. برای رسیدن به آرامش، باید به خداوند نزدیک شد. از ویژگی*های همسر دل*آرام، مثبت*اندیشی، ایمان، جاذبه*ی فکری و امیدواری*است.11 - عاشقانه زندگی کنیدبرای رسیدن به عشق، از انجام هیچ*کاری کوتاهی نکنید.12 - معناجو باشیدحساسیت*های رفتاری همسرتان را بشناسید تا موجب بروز اختلال در روابط*تان نشود.13 - پیش از صحبت، تفکر کنیدهرگاه حرفی می**زنید، از قبل، به عواقب آن فکرکنید تا بعد، شرمنده و پشیمان نشوید. با توجه به شرایط روحی و جسمی همسرتان حرف بزنید و از پرحرفی بپرهیزید.14 - تا جایی*که می*توانید، با یکدیگر غذا بخوریدجمع*شدن افراد خانواده دور میز یا سفره*ی غذا، موجب افزایش روابط عاطفی و احساس نزدیکی بیش*تر آنان خواهد شد.15 - شبکه*ی ارتباطی خود را گسترش دهیدیکی از علت*های ایجاد افسردگی در خانواده*ها، قطع ارتباط با محیط بیرون از خانه است. اگر شما و همسرتان، نظرات متفاوتی در مورد نوع تفریح و ارتباطات دارید، چیزی را انتخاب کنید که تا حد ممکن، هر دو، آن*را ترجیح می*دهید.16 - به رشد یکدیگر کمک کنیدزن و شوهر باید به*منظور رسیدن به درجات معنوی والاتر، ادامه*ی تحصیل، اشتغال و... شرایط رشد و پیشرفت یکدیگر را فراهم کنند.17 - به یکدیگر هدیه دهیدبه همسرتان هدیه بدهید چون نشان*می*دهد به او توجه دارید.18 - خوش اخلاق باشید.19 - بی*ریا و صادق باشیداگر با اطرافیان خود صادقانه برخورد کنید، علاوه*بر راحتی خودتان، آنان هم شما را آسان*تر می*پذیرند.20 - به*عهد خود وفا کنیداگر قولی به همسرتان می*دهید، تمام تلاش خود را برای عمل*کردن به آن، به*کار گیرید.21 - از نصایح و تجربیات پدر و مادرتان استفاده کنیداستفاده از نصایح دیگران، به این معنا نیست که به آنان اجازه*ی دخالت در زندگی خصوصی خود را بدهید، بلکه از تجربیات آنان استفاده کنید.22 - همسر خود را با دیگران مقایسه نکنیداگرچه افراد نقایصی دارند اما خوبی*هایی هم دارند. سعی*کنید به نکات مثبت همسر خود فکر کنید.23 - عیب*پوشی کنیدهمیشه اول، خوبی*های همسرتان را به او بگویید و بعد با ظرافت، انتقاد کنید و سعی* نمایید معیار نقدهای*تان، منطقی و قابل *قبول باشد. هم*چنین هرگز نزد دیگران، عیب همسرخود را بازگو نکنید.24 - خانواده*گرا باشیدهمیشه برای خانواده*تان اعتبار قائل شوید و به *رشد و پیشرفت هم کمک کنید.25 - عذرخواه باشید و خود نیز عذر دیگران را بپذیرید.26 - رازدار باشیدهم اسرار همسرتان را نزد دیگران و هم اسرار دیگران را نزد همسرتان فاش نکنید.27 - صبور و باگذشت باشیدصبر و گذشت موجب می*شود دوستی صمیمی برای همسرتان باشید.28 - همسرتان را از وضعیت اقتصادی موجود، آگاه کنیداز درآمد هم، مطلع باشید تا با هم*فکری، برنامه*ریزی بهتری انجام دهید.29 - به خلوت یکدیگر احترام بگذاریدگاهی*اوقات افراد نیاز دارند با خود خلوت و تفکر کنند؛ در این*صورت، آرامش همسرتان را به*هم نزنید.30 - به* فکر ایجاد تغییرهای مثبت در خود و همسرتان باشیدسعی*کنید تغییر در حرکت به*سمت تعالی و بالندگی باشد و پیش از تغییر، راه*های درست ایجاد آن*را بدانید.

نظرات