مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

ازدواج با خانواده پرجمعیت

به این مطلب امتیاز بدهید
یكی از فرهنگ هایی كه در راستای متمدن شدن جوامع شكل گرفت و روز به روز رونق یافت شعار «فرزند كمتر، زندگی بهتر» و توجه خانواده ها به این امر و كم جمعیت شدن آنها بود. اما در این میان هنوز پیدا می شوند خانواده هایی كه فرزندان زیاد دارند و در اصطلاح پرجمعیت هستند و به دلیل آنکه «تعداد اعضای خانواده همسر آینده» تبدیل به یکی از موارد معیارهای انتخاب همسر شده است، ازدواج فرزندان این خانواده ها به مشکل بر می خورد.اما فکر می کنید چرا تعداد اعضای خانواده هم به یکی از معیارهای ازدواج جوانان تبدیل شده است؟ ما برای شما دلایل آن را می گوییم.-معمولا افرادی دنبال ازدواج با خانواده های کم جمعیت هستند که خودشان خانواده ای کم جمعیت دارند. به همین دلیل ترجیح می *دهد که خانواده همسر آینده اش هم كم جمعیت باشند. در واقع «كم جمعیت بودن خانواده» برای این افراد به نوعی نشان دهنده متمدن بودن فرد مقابل و خانواده اش می باشد.-فرد عضو خانواده ای پرجمعیت است و به دلیل كلافه شدن از شرایط و رفت و آمدهای خانواده پرجمعیت و فرار از مشكلات آن به دنبال همسری با خانواده ای كم جمعیت می گردد.-برخی معتقدند كه معمولاً خانواده های پرجمعیت قدیمی بوده و فرهنگ متفاوتی دارند.-عده ای دیگر گمان می كنند فرزندان خانواده های پرجمعیت، به دلیل جمعیت بالای خانواده و رسیدگی كمتر دچار برخی مشكلات و كمبودهایی چون تربیت ضعیف، مشكلات مالی فراوان و در نتیجه شكل گیری عقده های اقتصادی در آنها،* كمبود محبت این فرزندان و وجود خلاهای عاطفی بسیار در آنها و... می باشند. -برخی از رفت و آمدهای بسیار خانواده های پرجمعیت گریزانند.-عده ای معتقدند زیاد بودن تعداد بچه های یک خانواده به معنی دخالت افراد بیشتری در پروسه ازدواج و حتی مسائل بعد از ازدواج است و در واقع با انتخاب خانواده های کم جمعیت، تمایل به کم کردن تعداد خواهر شوهر، برادر شوهر، خواهر زن و برادر زن دارند!در خانواده هایی كه یك فرزند دارند گاهی به دلیل توجه بیش از اندازه به فرزندشان، مشكلات ارتباطی و عاطفی و وابستگی های عمیق مشاهده می شود و در مقابل، در خانواده های پرجمعیت حس مشارکت، پیوستگی، مشورت طلبی و جمع دوستی بیشتری وجود داردشاید بتوان گفت كه برخی از موارد بالا در مورد برخی از خانواده های پر جمعیت صدق می كند اما این بدان معنا نیست كه خانواده های كم جمعیت از همه عیب ها مبرا هستند. چه بسیار ویژگی های مثبتی كه تنها در فرزندان خانواده های پرجمعیت یافت می شود. migna.irدر خانواده هایی كه یك فرزند دارند گاهی به دلیل توجه بیش از اندازه به فرزندشان، مشكلات ارتباطی و عاطفی و وابستگی های عمیق مشاهده می شود و در مقابل، در خانواده های پرجمعیت حس مشارکت، پیوستگی، مشورت طلبی و جمع دوستی بیشتری وجود دارد. به عبارت دیگر فرزندان خانواده های پرجمعیت، از لحاظ روابط بین فردی و تعامل های اجتماعی و استقلال یافتگی چند قدم جلوتر از فرزندان خانواده های کم جمعیت هستند. در میان خانواده های تک فرزند یا کم جمعیت پرتوقعى بیشتر به چشم می خورد چون سطح رفاه خانواده بالاتر است اما در فرزندان خانواده های پرجمعیت این مشكلات كمتر وجود دارد و تحمل كمبودهاى اقتصادى و مالى سازگاری و انگیزه پیشرفت بیشتری را در پی دارد. با توجه به همه موارد بالا می توان به این نتیجه رسید كه اگر فرد پس از بررسی های كافی و لازم به این نتیجه رسید كه به دلیل تفاوت در جمعیت خانواده ها اصل همتایی و مشابهت شان در بسیاری از موارد اساسی زیر سوال است باید از ازدواج با فرد مقابل صرف نظر نمایند اما صرف ازدواج نكردن با فردی تنها به دلیل پر جمعیت بودن خانواده اش اشتباهی محض و گاه جبران ناپذیر است.

نظرات