مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

بهترين انتخاب ، خوب انتخاب کردن است

به این مطلب امتیاز بدهید
آيا ازدواجي که از ترس حرف هاي مردم ، نداشتن موقعيت درآينده و به خاطر خوب بودن طرف مقابل و خانواده اش، انجام مي شود به اميد اين که بعدا علاقه ايجاد شود، صحيح است؟

مسلما انتخاب از روي ترس، انتخاب درستي نيست. ولي علاقه بدون همراهي با عقل و آگاهي کامل و صرفا بر اساس احساسات و علاقه هاي زود گذر و سطحي و با اضطرار و توام با عجله و اجبار نيز اشتباه است. هم چنين انتخاب وقتي بهترين است که انسان هم خوب انتخاب کند و هم خوب انتخاب شود و عقل حرف اول را بزند. انتخاب همسر تاثير سرنوشت سازي در دنيا و آخرت ما دارد. تصميم اشتباه در اين زمينه گاهي با خسارتي بس بزرگ همراه است و شايد به راحتي قابل جبران نباشد.


بهترين انتخاب کدام است؟
بهترين انتخاب، انتخابي است که با مشورت همراه و با توافق والدين باشد زيرا هم ضريب خطا را کم مي کند و هم ناسازگاري هاي بعد را کاهش مي دهد و هم پشتوانه خانواده را در همه مراحل زندگي به دنبال دارد. خانواده ها مي توانند باعث دلگرمي فرد باشند و شما با حمايت و همکاري و همدلي آن ها، مي توانيد گام هايي استوار و محکم برداريد. از طرفي والدين نبايد نظرات خود را به فرزند تحميل کنند بلکه بايد چراغي باشند که به او در تشخيص صحيح کمک کنند.


توصيه هايي براي انتخاب آگاهانه وعاقلانه:
1 - ديگران از يک فرد عاقل و بالغ انتظار دارند پاسخ قابل قبول و قانع کننده اي، در قبال رفتارها و کردار هايش داشته باشد.

2 - پافشاري بر افکار وبي توجهي به نظر ديگران مي تواند بيان گر نبود رشد عقلاني باشد.

3 - براي بالابردن توان سازگاري، خودت را جاي ديگران بگذار وببين در چنان موقعيتي تو چه مي کردي؟ آن گاه است که آن ها را درک مي کني و مي تواني با ديگران کنار بيايي.

4 - ياد بگيريم در برابر پيامد رفتارها واعمال مان، مسئوليت پذير باشيم.

5 - يک فرد توانمند در تصميم گيري بايد عاقلانه بشنود، ببيند و صادقانه بگويد و خود را معرفي کند، خانواده و فرهنگ طرف مقابل را هم در نظر بگيرد. به ديدگاه خود اکتفا نکند و از ديگران کمک بگيرد، ولي در نهايت خودش تصميم بگيرد.

6 - از سرزنش ديگران، ضررهاي احتمالي و پشيماني بيم نداشته باشد و با شجاعت ، تصميم عاقلانه بگيرد.

نظرات