مشاهده RSS Feed

صدای دوست

اخراج

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ یکشنبه ۱۹ شهریور ۹۱ در ساعت ۱۳:۲۷ (2615 نمایش ها)
دلــتــنــگــی . . . ؟ حــاضــر

غــــم . . . ؟ حــاضــر

درد . . . ؟ حــاضــر

دوری . . . ؟ حــاضــر

عــشــق . . . ؟

بلنـــــــــدتر میخوانـــــــــم ، عشــــــــــق . . . ؟

باز هـــــــم نیامــــــــده ؟ ؟ ؟ ! ! !


غیبـــــــــت هایــــــش از حـــــــــد مجاز چنـــــــــدیست کــه گذشتـــــــــه ،


اخــــــــــراجش میــــــــــــــکنم

برچسب ها: اخراج ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات