مشاهده RSS Feed

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

وبلاگ عشق فانتزی سامان

به این مطلب امتیاز بدهید
در یکي از دبيرستان ها هنگام برگزاري امتحانات سال ششم دبيرستان

به عنوان موضوع انشا اين مطلب داده شد که ”شجاعت يعني چه؟”

محصلي در قبال اين موضوع فقط نوشته بود : ”شجاعت يعني اين”

و برگه ي خود را سفيد به ممتحن تحويل داده بود و رفته بود!

اما برگه ي آن جوان دست به دست دبيران گشته بود و

همه به اتفاق و بدون استثنا به ورقه سفيد او نمره ۲۰ دادند .


فكر ميكنيد اون دانش آموز چه كسي مي تونست باشه؟

دکتر علی شریعتی

نظرات