مشاهده RSS Feed

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

وبلاگ عشق فانتزی سامان

به این مطلب امتیاز بدهید
این روز ها هـــــــمه از دود سیگارشان می گویند....!
و خاطراتی را کــــــه دود می کنند.... ..
من چه کنم کــــــــــه با آتش زدن جنگل هم....
خاطراتم را نمی توانم دود کــــــــــــــنم !!!

نظرات