مشاهده RSS Feed

·٠•●❤**❤جمل ت عاشقانه❤**❤● •٠·˙

عاشقانه1

به این مطلب امتیاز بدهید
[CENTER][COLOR=#333333]یوسف و زلیخا را بی خیال !
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333]من
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333]در آغوش همین پیراهن یادگاری
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333]هزار سال جوان تر میشوم . . . !
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333] پنداشتی که چون ز تو بگسستم / دیگر مرا خیال تو در سر نیست
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333]اما چه گویمت که جز این آتش / بر جان من شراره ی دیگر نیست . . .
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333]برایت مینویسم دوستت دارم
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333]میدانم که نمیدانی
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333]ولی میدانم که میخوانی آرزویم این است که نخوانده بدانی . . .
[/COLOR]
[COLOR=#333333].[/COLOR][COLOR=#333333].[/COLOR][COLOR=#333333].[/COLOR][COLOR=#333333].[/COLOR][COLOR=#333333]
[/COLOR][COLOR=#333333]دیوانه نیستم !
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333]فقط ، فقط طوری “خاص” که دیگران نمیتوانند ، تو را “دوست” دارم
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333]چه باشه چه نباشه ، محبت سر جاشه / چه داری چه نداری ، تو عزیز روزگاری . . .
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333]برای پیش تو بودن “بلیط” لازم نیست
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333]مرور قصه ی دل کافی ست . . .
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333]درست زمانی که سرت جای دیگری گرم است ؛ دل من همینجا یخ میزند !
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333]چه فاصله زیادی است از سر تو تا دل من . . .
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333]خاطره ها را رشوه میدهم به روزهایم تا از بی تو بودن صدایشان در نیاید !
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333]خدایا این “قسمت” رو کجا فرستادی که هر وقت نوبت من میشه ، میگن “نیست” ؟
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333]نمیپرسی تو حالی از دل غمگین و بیمارم / ولی من هر کجا باشم ، خیالت را به سر دارم .
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333]از لحظه ای که چشم باز میکنم
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333]کار شروع میشود
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333]نظارت و برسی کیفیت تک تک اعضای بدن
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333]قلب … چشم … گوش …
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333]مبادا ذره ای
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333]از عاشق تو بودن منحرف شده باشند . . . !
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333]همه دردم این بود
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333]عشقش بودم وقتایی که عشقش نبود . . . !
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333]سهم “من” از “تو” عشق نیست ، ذوق نیست ، اشتیاق نیست
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333] همان دلتنگی بی پایانی ست که روزها دیوانه ام می کند !
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333].
[/COLOR]
[COLOR=#333333]
[/COLOR]
[COLOR=#333333]نزدیکی در فاصله نیست ، در اندیشه است و تو اکنون مهمان اندیشه ی منی . . .
[/COLOR]

[/CENTER]
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
عاشقانه

نظرات