مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

ذکر کلمه " الله "

به این مطلب امتیاز بدهید
ذکر کلمه " الله " و تکرار آن، موجب آرامش روحی می شود و استرس و نگرانی را از بدن انسان دور می کند.

حرف الف که کلمه " الله " با آن شروع می شود، از بخش بالایی سینه انسان خارج شده و باعث تنظیم تنفس می شود، به ویزه اگر تکرار شود و این تنظیم تنفس به انسان ارامش روحی می دهد.

حرف لام که حرف دوم " الله " است نیز باعث برخورد سطح زبان با سطح فوقانی دهان می شود. تکرار شدن این حرکت که در کلمه " الله " تشدید دارد نیز در تنظیم و ترتیب تنفس تاثیر گذار است.

اما حرف هاء حرکتی به ریه می دهد و بر دستگاه تنفسی و در نتیجه قلب تاثیر بسیار خوبی دارد و موجب تنظیم ضربان قلب می شود.

به راستی که قرآن کریم در آیه ای کریمه می فرماید : « الذین امنو و تطمئن قلوبهم بذکر الله ألا بذکر الله تطمئن القلوب ».

نظرات