مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

زمستانی سرد کلاغی غذا نداشت...

به این مطلب امتیاز بدهید
زمستانی سرد کلاغی غذا نداشت تا جوجه هایش را سیر کند گوشت بدن

خود را جدا میکرد و به جوجه هایش میداد تا بخورند


زمستان تمام شد کلاغ مرد اما بچه هایش نجات پیدا کردند و گفتند خوب


شد که مرد و از این غذای تکراری راحت شدیم


اینست واقعیت تلخ روزگار ما...!


نظرات