مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

وقتی که نیستی...

به این مطلب امتیاز بدهید
گاهی دست خـــودم را می گیرم !! می برم هوا خوری ..! یــاد تو هم که همه جا با من است.. تنــهایــی هم که پا به پایم میدود.. میبینی؟وقتی که نیستی هم جمعمان جمع است !

نظرات