مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

نوازش,اشک و بوسه هایت...

به این مطلب امتیاز بدهید
وقتی معنآی انتظآر به آغوشِ تو ختم می شود
و خستگی به نوآزشت واشک به بوسه هآیت...
من همه خستگی هآ رآ به دوش می کشم
و به انتظآر رسیدنت اشک از چشمآن می شویم

نظرات