مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

دلتنگتم خوشگلکم...

به این مطلب امتیاز بدهید
چه تفآوتی می کند آن سوی دنیآ بآشیم
یآ فقط چند کوچه آن طرف تر!!؟؟
پآی عشق که در میآن بآشد
دلتنگی دمآر آدم رآ در می آورد

نظرات