مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

نفس کشیدن دیگه واسم سخت شده....

به این مطلب امتیاز بدهید
چقدر نفس کشیدن در هوآی آلوده سخت است
قلبم درد می گیرد...
می دآنم آخر یک روز از این آلودگی بیمآری قلبی خوآهم گرفت..
کآش زودتر بیای..!
عطرتنت این آلودگی هآ رآ پآک خوآهد کرد

نظرات