مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

بــی صــدا گــریــه مــیــکــنم ایــن روزهــا...

به این مطلب امتیاز بدهید
بــرایِ خــودم . . .

مـَـردی شـُـده ام

بــی صــدا گــریــه مــیــکــنــم ایــن روزهــا

در ســکــوتِ ســرســخــتِ دنــیــا . . .

مـُـواظــبــم بــاش . . .

قــَـلــبـَـم . . .

هـَـنــوز . . .

مانند اون روزها مــی تــپــد . . . !!

نظرات