مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

ساده از دستم میرود...

به این مطلب امتیاز بدهید
ساده ے ساده

از בَسْت مــے رَوند

هَمِــﮧ ے آטּ چیز ها ڪِــﮧ

سختِ سخت...بــِـﮧ دَست آمَـבَنـב!

نظرات