مشاهده RSS Feed

.:::: سمفونی استفراغ ::::.

سنگ سقوطم زد

به این مطلب امتیاز بدهید
[کسی که از صدا می گفت به لب مهر سکوتم زد
مرا بالای بالا برد ولی سنگ سقوطم زد
حرف ها گفتند و نشنیدم بدی کردند و بخشیدم
زتیغ اشکم چپیکید اما....ولی من باز خندیدم
سکوتم حرف ها دارد ولی چشم و دهان بستم
ببین ای خوب دیروزی کجا بودم ....کجا هستم!!

نظرات