مشاهده RSS Feed

فریاد سکوت

محرم

به این مطلب امتیاز بدهید
هر جا که میروم ز غمت دیده پر نم است
هر ماه من ز داغ تو ماه محرم است
یک لحظه بی محبت تو کی کشم نفس
دنیای بی حسین، برایم جهنم است
عمری گریستم ،که موظف، به گریه ام
گر، نه فلک، به گریه شود، باز هم کم است
در مکتب تو، بحث سفید و سیاه نیست
نام تو افتخار خداوند عالم است
شرح غلام ترک تو ، متن کتابهاست
یک موی او به قیمت صد جام و صد جم است
مریم که در کتاب خدا ذکر نام اوست
یک زینب تو اسوه و استاد مریم است
انگشتری که هست در انگشت مصطفی
بی شبهه نام نامی تو نقش خاتم است
یک کشتی نجات به امت دهد نجات
فرمایش نبی است حدیث مسلّم است
نی هم، اعتراف نموده به آن حدیث
حکم تو یا حسین ز هر حکم محکم است
در یوم حشر عفو تو، عفو عمومی است
از یک کنار حکم نمایی که در هم است
گفتم به دل، که این همه دلواپسی چرا؟
عشق حسین، برای شفاعت فراهم است
اوضاع روزگار اگر نامنظم است
ای ناظم الامور تو کارت منظم است
اشکی که در عزای تو جاری شود ز چشم
سوگند می خورم که ز مجرای زمزم است
یک یا حسین گفتن من رمز آبروست
نام حسین ترجمه اسم اعظم است
زخمی است زخم عشق که گویند بی دواست
اما نگاه مرحمت دوست مرهم است
خوش زاد ریزه خوار حسین باش و اهل بیت
تحت عنایت است گدایی که محرم است
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دینی

نظرات