مشاهده RSS Feed

فریاد سکوت

اگر غم لشکر انگیزد

به این مطلب امتیاز بدهید
اگر غم لشکر انگیزد
که خون عاشقان ریزد
من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم
حافظ
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات