مشاهده RSS Feed

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

♥●• عشـــق فانتــــزی سامان •●♥

به این مطلب امتیاز بدهید
تنهایی رو فریاد زدم
بی تو
گوش آسمان هم شنید
اما تونشنیدی
گوشی که میگفتی برای بیصداترین حرفهای من شنواست
پس چطور فریادم رانشنید
چطور؟
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
شخصی , عاشقانه

نظرات